Twinning: Verksamheten utvidgas till nya länder och Finlands fram-gångar fortsätter – nu i Zambia

NordenBladet — Twinningverksamheten utvidgades vid årsskiftet till sju nya länder i och med en treårig pilotverksamhet vid kommissionens generaldirektorat för internationella partnerskap (DG INTPA). Anbudsförfarandena för de två första pilotprojekten har redan avslutats och Finland lyckades vinna bägge två. Nu börjar Finland stödja Zambia i utvecklingen av både antikorruption och revisionen av statsfinanserna. Att Finland vann anbudsförfarandena är en fin fortsättning på våra Twinningframgångar under den senaste tiden. Utvidgningen av Twinningverksamheten genererar nya samarbetsmöjligheter. Finlands Twinning-samarbete i Zambia inleds sommaren 2021. Bilden föreställer floden Kafue. Foto: Pirjo Suomela-ChowdhuryUtvidgningen av Twinningverksamheten utanför de traditionella samarbetsområdena är en milstolpe som för med sig massor av nya möjligheter. Twinning har för Europeiska unionen varit ett viktigt verktyg för att stödja utvecklingen av den offentliga förvaltningen och lagstiftningen uttryckligen i målländerna för utvidgnings- och grannskapspolitiken i EU:s närområden. Avsikten är att, inom ramen för DG INTPA-pilotverksamheten, genomföra projekt förutom i Zambia också i Senegal, Madagaskar, Namibia, Kirgizistan, Indonesien och Dominikanska republiken. Stöd erbjuds inom olika sektorer och temana varierar från bl.a. utveckling av domstolsväsendet till förnybar energi, främjande av digitalisering och stärkande av offentliga tjänster som behövs för handel.“Det är glädjande att Finland deltar aktivt i de nya Twinningprojekten. Vi har redan tidigare etablerat vår plats i utvecklingsarbetet i EU:s närområden och nu får vi möjlighet att exportera vårt kunnande längre bort. Finland är det enda EU-landet som är med i bägge Zambiaprojekten. För Finland som ett litet land är Twinning ett konkret medel för påverkan ute i världen”, konstaterar utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen.Zambia nytt fält också för HAUSProjektet mot korruption stärker i första hand verksamhetsförutsättningarna för antikorruptionskommissionen i Zambia. Målet är att främja kommissionens förvaltning och tekniska beredskap och att förbättra samarbetet med andra ämbetsverk som deltar i åtgärderna mot korruption. Särskild uppmärksamhet fästs vid att uppdatera lagstiftningen, effektivisera brottsutredningen och förfarandet för att väcka åtal och kommunicera om antikorruptionsverksamheten.Finlands och Tysklands konsortium leds av HAUS Kehittämiskeskus Oy och från Tyskland medverkar The German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ).Finlands andra Twinningprojekt syftar till att stärka förutsättningarna för Zambias myndigheter att förvalta de offentliga medlen effektivt och ansvarsfullt. Finland samarbetar med Kroatien och Österrike, som leder konsortiet, och förmånstagare är ämbetsverket med ansvar för revisionen av Zambias statsfinanser. De konkreta målen är kopplade till uppdatering av ämbetsverkets mandat, effektivare övervakning av medlens användning och stärkande av ämbetsverkets administrativa tjänster och de anställdas välbefinnande. Även i detta konsortium exporteras Finlands expertis inom den offentliga förvaltningen till Zambia under ledning och samordning av HAUS Kehittämiskeskus Oy.“HAUS har redan länge medverkat i Twinningverksamheten och vi har samarbetat med många partnerländer. I nya målländer har vi ofta varit den första finländska Twinningpartnern. Vi fick veta att vi valts till antikorruptionsprojektet samma dag som statsrådet publicerade Afrikastrategin. Och vi är särskilt glada och stolta över våra framgångar av många orsaker. Framgången i Zambia bidrar på ett fint sätt till firandet av HAUS 50-årsjubileumsår”, säger direktören för HAUS International Heidi Lempinen.Bägge projekten är treåriga och avses starta under sommaren 2021.Twinning stöder genomförandet av AfrikastrateginInom Twinningverksamheten tävlar EU:s medlemsstater om projekt i anbudsförfaranden där partnerländerna väljer genomförarna. Verksamheten bygger på kollegialitet och delad bästa praxis och sammanför tjänstemän från EU-länderna och partnerländerna som arbetar med samma frågor.Trots att coronapandemin har förhindrat resor och tvingat projekten att fortsätta arbeta på distans är samarbetet mellan människor fortfarande i fokus.Twinningverksamheten är också ett ypperligt sätt att stödja genomförandet av Finlands nya Afrikastrategi.“Finland och Zambia har lång samarbetserfarenhet. Att stärka förvaltningen har under årens lopp varit ett tema i vårt utvecklingsbistånd och det är fint att vi nu kan samarbeta med EU-finansiering. I och med att Finland vunnit dessa Twinningprojekt deltar vi synligt i utvecklingen av den offentliga förvaltningen i Zambia även under de närmaste åren”, säger Finlands ambassadör i Lusaka, Pirjo Suomela-Chowdhury. Eerikki Vainio, sakkunnig, utrikesministeriets Twinning-team Finland har medverkat i genomförandet av över 200 Twinningprojekt och Zambia är det 30:e Twinningpartnerlandet för oss. Twinning ger Finland möjlighet att exportera sin expertis inom offentlig förvaltning med EU-finansiering och stöder samtidigt de finländska tjänsteinnehavarnas nätverkande med kolleger i partnerländerna och andra EU-länder.Twinningverksamhet har bedrivits sedan 1998. Ursprungligen skapades programmet som stöd för EU:s utvidgningsprocess, men har sedan dess utvidgats till att också gälla målländer i unionens grannskapspolitik. Genom pilotverksamheten vid generaldirektoratet för internationella partnerskap testas Twinningprogrammet 2021–2024  utanför EU:s närområden. EU:s nya finansieringsinstrument för yttre förbindelser, Global Europe, ger möjlighet att bedriva Twinningverksamhet globalt även efter DG INTPA:s pilotprojekt.I Finland samordnas Twinningverksamheten av utrikesministeriets Twinningteam.EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt – Twinning och TAIEX

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory