Planen för de offentliga finanserna 2022-2025 godkändes

NordenBladet — Statsrådet fattade den 12 maj beslut om planen för de offentliga finanserna 2022 –2025, som också innehåller ett rambeslut för statsfinanserna.Utgifterna inom statens budgetekonomi beräknas uppgå till 63,8 miljarder euro och inkomsterna till 56,2 miljarder euro 2022. I planen för de offentliga finanserna har man strävat efter att beakta social- och hälsovårdsreformens centrala konsekvenser för statens och kommunernas ekonomi. Nivån på budgetekonomins utgifter och inkomster stiger från och med 2023 på grund av strukturomvandlingen till följd av reformen. Kalkylerna i anslutning till social- och hälsovårdsreformen är fortfarande preliminära och de kommer att preciseras i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna 2023–2026.Statens budgetekonomi beräknas ha ett underskott på cirka 6,7–8,9 miljarder euro åren 2022–2025. Planen för de offentliga finanserna har byggts upp på basis av finansministeriets senaste ekonomiska prognos. Planen för de offentliga finanserna innehåller även ett stabilitetsprogram som Finland lämnar till EU. Programmet hänför sig till den europeiska planeringsterminen.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory