Organisationernas möjligheter att förbättra äldres boende utreds

NordenBladet — Finlands befolkning åldras snabbt, och i och med att antalet äldre personer ökar behövs det också fler tillgänglighetsanpassade bostäder. Av de finländare som är över 65 år bor nästan 80 procent i en ägarbostad, och där bestämmer de själva med hurdana reparationer och ändringsarbeten de vill förbättra äldreanpassningen i sina bostäder.Ett viktigt mål i miljöministeriets Åtgärdsprogram för äldres boende (2020–2022) är att stödja äldre personers egen framförhållning och beredskap när det gäller boendet. Eftersom största delen av äldre personer bor i ägarbostäder är det viktigt att uppmuntra dem som bor där att på eget initiativ förbereda sig på de krav som åldrandet medför.Staten och kommunerna strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för reparation av bostäder och äldrevänliga boendelösningar för nyproduktion, men för att i synnerhet förbättra medborgarnas egen framförhållning krävs det också stöd av organisationer som når ut till allmänheten bättre än staten och kommunerna.Arbetseffektivitetsföreningen börjar nu på uppdrag av miljöministeriet utreda metoder och möjligheter med hjälp av vilka riksomfattande pensionärsorganisationer, organisationer inom äldreomsorgen och organisationer inom bostads- och byggbranschen kan hjälpa den äldre befolkningen att förutse sina egna behov när det gäller boendet.Syftet med utredningen är att samla in information om praktiska lösningar för att stödja och effektivisera organisationernas framtida och nuvarande arbete. Resultaten av utredningen kommer att utnyttjas också vid planeringen av de understöd som miljöministeriet delar ut inom ramen för åtgärdsprogrammet för äldres boende.Arbetseffektivitetsföreningens utredning blir klar i juni 2021.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory