Ny rekommendation: Iaktta särskild försiktighet om du reser i EU och Schengenområdet

NordenBladet — Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet när man reser i EU och Schengenområdet. Ministeriet avråder fortsättningsvis från resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Dessutom avråder utrikesministeriet från alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien. Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster kan vara begränsad, karantän kan förordnas och rörelsefriheten utomhus kan begränsas. Så länge som pandemin pågår kan utrikesministeriet ha begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands.Utrikesministeriets allmänna rekommendation gällande resor inom EU och Schengen är på grund av coronaviruspandemin att iaktta särskild försiktighet. Gällande länder utanför EU och Schengenområdet är den allmänna rekommendationen att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder för vilka regeringen har avskaffat inresebegränsningarna. Dessutom avråder utrikesministeriet från alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien.För vissa länders del avråder utrikesministeriet från alla resor eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av landets allmänna säkerhetssituation.Landsspecifika resemeddelandenAlla har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag. Finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland har alltid rätt att återvända till Finland. Om du reser, var ansvarsfullOm du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser.Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att inresa i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa. Också transitländerna kan ha egna restriktioner.Allt fler länder kräver ett negativt coronatest, ett intyg över att du redan haft coronavirussjukdomen eller över att du fått coronavaccinet som villkor för inresa. De flesta länderna kräver intyget på landets egna språk eller på engelska. Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.Vi rekommenderar alltid att du gör en reseanmälan på adressen matkustusilmoitus.fi. ​​​​Läs också vanliga frågor till utrikesministeriet innan du reser Utländska medborgares inresa från EU- och Schengenländerna till Finland underlättas från och med den 21 juniInresor till Finland från EU och Schengenländerna är tillåten för personer som fått en godkänd vaccinationsserie mot coronaviruset och personer som för mindre än 6 månader sedan har insjuknat i coronavirussjukdomen. Inresa blir tillåten också för personer som reser från EU- och Schengenländer på grund av arbete. Ändringarna träder i kraft den 21 juni. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för hälsosäkerheten för alla som anländer till Finland. Läs de aktuella anvisningarna om hälsosäkerhet och rekommendationerna om frivillig karantän på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Coronaviruspandemin och resorInrikesministeriet: Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juniGränsbbevakningsväsendet: Corona-infoInstitutet för hälsa och välvärd: Resor och coronaviruspandemin

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory