Nordisk grön vänster: Förbättra flyktingpolitiken

NordenBladet – Vänsterpartierna i Norden har lagt ett medlemsförslag till Nordiska rådets 71:a session som kräver att de nordiska regeringarna att ökar antalet kvotflyktingar, ger ensamkommande asylsökande barn permanent uppehållstillstånd och att regeringarna tillsammans verkar för en förnyelse av Dublinförordningen

Fler flyktingar än någonsin behöver skydd i ett nytt land genom vidarebosättning, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. I år rör det sig om 1,4 miljoner människor, vilket är en ökning med 17 procent sedan 2018. Orsakerna är främst krisen i Demokratiska republiken Kongo och krigen i Syrien och Sydsudan. Globalt sett är 68,5 miljoner människor på flykt undan krig, konflikter och förföljelse och 28 miljoner av dem är barn.

– Att öka antalet kvotflyktingar är ett humant sätt att ta emot personer på flykt som även minskar bruket av människosmuggling och livsfarliga resor över gränserna till Europa. De nordiska länderna bör både se över och öka antalet mottagna kvotflyktingar samt påverka att fler länder ansluter sig till att ta emot kvotflyktingar via UNHCR, säger Veronika Honkasalo, riksdagsledamot från Vänsterförbundet i Finland.

– I tillägg till ett ökande av kvotflyktingar måste asylrätten värnas. Idag hotas asylrätten av migrationspolitik och varierande normer för mottagande av asylsökande i många EU-länder. Norden tillsammans bör ta initiativ till en uppdatering av Dublinförordningen för att få till stånd en jämnare och mer rättvis fördelning av asylsökande i Europa, säger Honkasalo.

Enligt organisationen Missing Children Europe fanns det år 2017 ca 30 000 försvunna barn i EU som kommit som asylsökande. För att motarbeta detta anser Nordisk grön vänster att minderåriga asylsökande barn borde få mottagande som är anpassat för barn och tilldelas uppehållstillstånd som inte upphör då de blir myndiga.

Utöver en ökning av kvotflyktingar och en förnyelse av Dublinförordningen behövs ökade insatser för integration på lokal nivå. Behandlingstiden för asylprocessen bör i första hand förkortas. Integrationsprocessen bör komma igång så snabbt som möjligt med satsningar på språkundervisning, tillgång till utbildning och dagvård. För att förbättra processerna runt om i Norden menar Nordisk grön vänster att Nordiska ministerrådet bör göra en utredning om hur asyl- och integrationsprocesserna kunde förbättras.

 

Läs medlemsförslaget i sin helhet: https://nordicgreenleft.com/2019/10/25/medlemsforslag-oka-antalet-kvotflyktingar/

Nordisk grön vänster består av Vänsterpartiet (Sverige), Sosialistisk Venstreparti (Norge), Vänsterförbundet (Finland), Enhedslisten (Danmark), Socialistisk Folkeparti (Danmark), Vinstri græn (Island), Inuit Ataqatigiit (Grönland) och Tjóðveldi (Färöarna).


Tags assigned to this article:
Nordisk grön vänsterVeronika Honkasalo

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory