Lindringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser i nästan hela landet från och med den 13 maj

NordenBladet — Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Begränsningarna lättas upp i nästan hela landet, utgående från epidemiläget i de olika områdena. Ändringen av förordningen träder i kraft den 13 maj kl. 00.Social- och hälsovårdsministeriet fattade på basis av de riktlinjer som statsrådet drog upp förra veckan (den 10 maj) beslut om att de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset. I handlingsplanen för hybridstrategin delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen.Begränsningarna av förplägnadsrörelser i olika områden uppdateras varje vecka så att de motsvarar epidemiläget. Statsrådet gör följande granskning som gäller i synnerhet begränsningarna i samhällsspridningsfasen före den 27 maj.Begränsningar av förplägnadsrörelser på områden som befinner sig på basnivån, gäller landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten och Satakunta samt Lapplands sjukvårdsdistrikt från och med den 13 majAlkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–01.00.Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.
Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.Begränsningar av förplägnadsrörelser i områden som befinner sig i accelerationsfasen, gäller landskapen Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen och Birkaland samt Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt från och med den 13 majAlkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.
Begränsningar av förplägnadsrörelser i områden med samhällsspridning, gäller landskapen Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Egentliga Finland och Nyland från och med den 13 majRestauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00. Restauranger får hålla öppet kl. 05.00–19.00. Hälften av kundplatserna inomhus får användas. Övriga restauranger får servera alkohol klockan 07.00–19.00 och hålla öppet klockan 05.00–20.00.   och 75 procent av kundplatserna inomhus får användas. Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.
Undantagen från begränsningarna ändras inteBegränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory