Kommittén mot tortyr offentliggjorde en rapport om Finland

NordenBladet — Europarådets kommitté mot tortyr har i dag publicerat en rapport om sitt senaste inspektionsbesök i Finland. Rapporten redogör för kommitténs observationer och ger rekommendationer för att förbättra förhållandena för frihetsberövade personer.Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) gjorde ett sjätte periodiskt inspektionsbesök i Finland i september i fjol. Kommittén har till uppgift att skydda frihetsberövade personer mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling. Inspektionerna gällde bland annat polisens förvarslokaler, fängelser, en förvarsenhet för utlänningar, ett psykiatriskt sjukhus och för första gången också två skolhem.CPT fick inte kännedom om någon osaklig behandling av frihetsberövade personer i dessa inrättningar.I rekommendationerna betonas situationen för de häktadeHuvudvikten i rapporten från kommittén mot tortyr ligger på behandlingen av sådana frihetsberövade personer, som hålls i polisens förvarslokaler. Att häktade personer placeras i polisens förvarslokaler i stället för i fängelse har minskat sedan det senaste inspektionsbesöket 2014, men är fortfarande det som oroar CPT mest. CPT uppmanar därför Finland att före 2025 genomföra planerna på att inte längre hålla häktade i polisens förvarslokaler. CPT rekommenderar också att Finland förbättrar förhållandena i polisens förvarslokaler och ökar tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal för dem som befinner sig i polisens lokaler.CPT-delegationen besökte fängelserna i Uleåborg och Åbo. Framstegen i programmet för ombyggnad och nybyggnad av fängelserna fick beröm, men samtidigt påskyndade CPT nybygget av fängelset i Uleåborg. CPT rekommenderar generellt att fängelsepersonalen ska utbildas i att möta fångarna och att man ökar växelverkan med fångarna. På denna punkt fäste CPT uppmärksamhet vid bristen på fängelsepersonal. Vidare rekommenderar CPT att fångarnas rehabilitering och yrkesutbildning effektiviseras och man ordnar annan verksamhet som är anpassad till fångarnas behov.När det gäller hälso- och sjukvården för fångar fäste CPT särskilt uppmärksamhet vid bristen på läkare, även om det i övrigt finns utbildad hälso- och sjukvårdspersonal i fängelserna. I fråga om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja konstaterade CPT bland annat att förvaltningsdomstolen borde höra patienten när han eller hon söker ändring i ett vårdbeslut.Finland ger sitt svar till kommittén i höst– Kommittén mot tortyr har utfört ett grundligt och värdefullt arbete under inspektionsbesöket och i rapporteringen av den. Nu kommer vi att noggrant gå igenom resultaten och rekommendationerna i rapporten, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.Finland har tid till slutet av september att lämna CPT en utredning om de åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory