Ikraftträdandet av lagen om ursprungsgarantier för energi skjuts upp – riksdagsbehandlingen fortsätter på hösten

NordenBladet — Behandlingen av lagförslaget om ursprungsgarantier för energi fortsätter i riksdagen under höstsessionen. När regeringen överlämnade propositionen i maj bedömdes det att lagen kan träda i kraft i slutet av juni.Den viktigaste följden av fördröjningen ur energiproducenternas, energiförsäljarnas och energianvändarnas synvinkel är att beviljandet av ursprungsgarantier enligt den föreslagna lagen fördröjs. Uppskattningen är att den föreslagna lagen kan träda i kraft tidigast i oktober.Ursprungsgarantier för el från förnybara energikällor beviljas i enlighet med den gällande lagen om certifiering och angivande av elens ursprung tills den nya lagen om ursprungsgarantier för energi träder i kraft.Vid den fortsatta behandlingen av lagförslaget granskas också de övergångsbestämmelser som ingår i förslaget, till exempel när certifieringsskyldigheten för nya typer av ursprungsgarantier börjar och när registerförarna senast ska ta i bruk ett ursprungsgarantiregister.Arbets- och näringsministeriet anser att ursprungsgarantier för el från förnybara energikällor enligt den föreslagna lagen endast ska beviljas för produktion efter lagens ikraftträdande, för att säkerställa att marknaden fortsatt fungerar.Statsrådet överlämnade ett lagförslag om ursprungsgarantier för energi till riksdagen för behandling den 12 maj 2021. Syftet med propositionen är att förbättra kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de förbrukar med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av ursprungsgarantin kan till exempel konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor.Genom den föreslagna lagen utvidgas bestämmelserna om ursprungsgarantier i enlighet med direktivet om förnybar energi till att omfatta också gas och väte samt värme och kyla. Även el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla kommer att omfattas av bestämmelserna om ursprungsgarantier.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory